Om oss

Vi kan erbjuda dig

  • Stödsamtal
  • Rådgivning genom besök eller per telefon
  • Stöd i samband med besök hos myndigheter ex. polis, läkare, advokat och rättegång
  • Stödsamtal även för barnen
  • Skyddat boende för dig och dina barn

Finska kvinnojouren Piilopirtti är ideell förening som driver ett skyddat boende för kvinnor, tjejer och barn som behöver fly sina hem på grund av våld och hot. Vi har anställd personal och barnansvarig. Hos oss får du vara anonym och vi har tystnadsplikt. På dagtid bemannas vår jourtelefon i första hand av anställd personal och på kvällar och helger arbetar ideellt verksamma kvinnor i jouren.

Lämna sidan nu


Adress
Piilopirtti
Box 151
424 24 ANGERED

Telefon
031- 330 25 56

E-post piilopirtti.goteborg@roks.se

Öppettider
Måndag-Fredag: kl. 8.00-16.00
Övrig tid telefonjour.