Varningssignaler och råd

Innan första slaget

 • Var uppmärksam på om han talar illa om kvinnor
 • Har han förändrats sedan ni träffades?
 • Klagar han ofta på dig?
 • Är han överdrivet svartsjuk och kontrollerande?
 • Är han våldsam mot saker och djur?
 • Har han börjat bli hårdhänt eller markerat slag mot dig?

När du blivit slagen

 • Berätta för någon i din närhet vad du blir utsatt för
 • För dagbok för att du lättare kommer ihåg vad som hänt
 • Uppsök läkare för att dokumentera skador
 • Ring kvinnojouren för att prata med kvinnor som lyssnar och tror på din berättelse
 • Tro inte på att det aldrig kommer hända igen
 • Gör en flyktplan för att snabbt kunna komma iväg om det blir akut
 • Gör en polisanmälan. Mäns våld mot kvinnor är ett brott

Tänk på att

 • Våldet blir grövre för varje misshandel
 • Mannen utövar makt genom att isolera och kontrollera dig
 • Mannens växling mellan våld och värme bryter ner dig psykiskt
 • Män som misshandlar finns i alla samhällsklasser
 • Det är inte ditt fel att du blir slagen
 • Du är inte ensam i din situation
Lämna sidan nu


Adress
Piilopirtti
Box 151
424 24 ANGERED

Telefon
031- 330 25 56

E-post piilopirtti.goteborg@roks.se

Öppettider
Måndag-Fredag: kl. 8.00-16.00
Övrig tid telefonjour.